Dagsarkiv: februari 16, 2014


Saker som händer

Fasad renovering. Just nu pågår utbyte av balkar över fönster  i ”Längan” Översyn  av P-platser och utbyggnad av flera. Uppmärkning av lokaler. Hemtjänstlokalen  avses göras till bostadsrätt. Ändringar i gamla mattlagret för vidare uthyrning som lokal. Golvplan i gamla PC , Byggmästaregatan 6, byggs. Undersökning av ventilationsflödet för fortsatta åtgärder. […]