Dagsarkiv: februari 13, 2017


Årsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma måndagen den 13:e februari kl 18:00 i föreningslokalen på Byggmästaregatan 1.  Inbjudan har delats ut till alla medlemmar och anmälan behöver vara styrelsen tillhanda senast 6:e februari för att planera mat mm. Mer information finns på inbjudan.   Välkomna!