Saker som händer


Fasad renovering. Just nu pågår utbyte av balkar över fönster  i ”Längan”

Översyn  av P-platser och utbyggnad av flera.

Uppmärkning av lokaler.

Hemtjänstlokalen  avses göras till bostadsrätt.

Ändringar i gamla mattlagret för vidare uthyrning som lokal.

Golvplan i gamla PC , Byggmästaregatan 6, byggs.

Undersökning av ventilationsflödet för fortsatta åtgärder.