Välkomna på föreningsdag


Välkomna på föreningsdag lördagen den 24 oktober

Denna dag är det tänkt att vi tillsammans ska ägna oss åt div tillsyn och iordningsställande av våra gemensamma utrymmen.

Vi träffas i samlingslokalen kl 10 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter, det kommer finnas något för alla – stort som smått.

Förutom det sedvanliga arbetet med att bl a sopa vinds- och källargångar och putsa fönster, behöver vi även en arbetsgrupp till att inleda arbete med att fixa en av trapporna från baksidan ner till badstranden (den långa trappan).

Kl 13 serveras det korv med bröd och kaffe & kaka.

Anmäl ditt deltagande senast 19 oktober i föreningens vita brevlåda utanför samlingslokalen.