Allmänt


Nycklar

Tänk på detta vid överlåtelser till varje lägenhet.  Fem lägenhetsnycklar tillhör bostaden. Extranycklar beställs genom fastighetsskötaren. Alla skall överlämnas vid överlåtelsen liksom ”taggen” till miljöhuset och två nycklar till bokningstavlan för tvättstuga.

Det är säljaren som ansvarar för att rätt antal nycklar överlämnas. Säljaren får också bekosta nya nycklar och tagg om någon fattas.

TV/Bredband
För info om TV + Bredband hänvisas till Tele 2.
Bopärm

En bopärm, med allehanda information, tillhör varje lägenhet och den skall överlämnas vid överlåtelse. Saknas pärmen skall den som överlåter bostadsrätten stå för kostnaden att skaffa en ny. Kontakta Riksbyggen, 30 81 88. 

Försäkring

Alla måste ha en hemförsäkring och som var och en svarar för.
Bostadsrättstillägget har föreningen tecknat gemensamt.  Det ingår i avgiften. Styrelsen har tecknat fastighetsförsäkring.

Renovering/reperation

Huvudprincip: – Föreningen bekostar åtgärder i gemensamma utrymmen. – Reparationer i egna lägenheten betalas av den boende. I övrigt se folder ”Vem svarar för underhållet – finns i Bopärmen.

När man skall renovera lägenheten och göra ett större ingrepp, t ex flytt/rivning av väggar, skall alltid styrelsen ge sitt godkännande. Gör en skriftlig anmälan. Kontaka bovärden.
Arbetena i lägenheten skall alltid vara fackmannamässigt utförda. Vid arbeten som rör el och VVS måste alltid fackman anlitas!

När renoveringen är klar meddela bovärden.