Andrahandsuthyrning


Uthyrning av lägenhet i andra hand kräver godkännande från styrelsen enligt paragraf 35 i föreningens stadgar. Andrahandsuthyrning tillåts i högst ett år i taget. Föreningens stadgar finns att nå under övrigt och sedan dokumentarkivet där finns en länk med namn stadgar. Det går även att klicka här för att se stadgarna.

Blankett för andrahandsuthyrning finns att nå i dokumentarkivet alternativt här. Blanketten fylls i och lämnas till styrelsen för beslut.