Brandskyddsregler


Det är mycket viktigt att de regler för brandskydd som finns i dokumentet nedan följs för allas säkerhet.
Brandskyddsreglerna skall även finnas i Bopärmen.

Brandskyddsansvarig och brandkontrollant är bovärden.

Brandskyddsregler