Källsortering


Föreningen har infört källsortering och här finns miljöhus, container för brännbart samt kompostrum. Affärsverken har även en sorteringsguide som visar hur man sorterar avfall.

 

MILJÖHUS

Miljöhuset är beläget mitt emot Långö busshållplats.

 

För att komma in i miljöhuset behövs en s k ”tagg”. Har du ingen eller behöver du fler, kontakta bovärden.

 

I miljöhuset finns containrar för tidningar, plast, pappersförpackningar, glas, metall, småbatterier, glödlampor o lysrör samt deponi för mindre prylar.

 

OBS. Detta skall inte läggas i miljöhuset:

Miljöfarligt avfall bl a  tv-apparater, bildskärmar, datorer, målarfärgsrester, bilbatterier mm skall inte läggas i Miljöhuset.  Inte heller möbler, snickerier mm. Sådant skall köras till kommunens stationer.

 

KOMPOST

I komposten läggs matrester, som läggs i speciella

kompostpåsar. Dessa hämtas i Miljöhuset.

 

Boende i höghusen lägger kompostpåsarna i Kompostrum i entréplan.

 

Boende i låghuset får använda sopnedkasten, men enbart för torra kompostpåsar. (Viktigt!!)

 

Container för BRÄNNBART

Brännbara sopor såsom hushållsavfall mm, läggs i containern intill busshållplatsen. Inga skrymmande saker får placeras där.

Container för grovavfall

Två gånger per år i samband med föreningens städdagar ställs en container för grovavfall ut mellan Byggmästaregatan 3 och 6.