Källsortering


Föreningen har infört källsortering och här finns miljöhus, container för brännbart samt kompostrum.

 

MILJÖHUS

Miljöhuset är beläget mitt emot Långö busshållplats.

 

För att komma in i miljöhuset behövs en s k ”tagg”. Har du ingen eller behöver du fler, kontakta bovärden.

 

I miljöhuset finns containrar för tidningar, hårdplast, pappersförpackningar, glas, metall, småbatterier, glödlampor o lysrör samt deponi för mindre prylar.

 

OBS. Detta skall inte läggas i miljöhuset:

Miljöfarligt avfall bl a  tv-apparater, bildskärmar, datorer, målarfärgsrester, bilbatterier mm skall inte läggas i Miljöhuset.  Inte heller möbler, snickerier mm. Sådant skall köras till kommunens stationer.

 

KOMPOST

I komposten läggs matrester, som läggs i speciella

kompostpåsar. Dessa hämtas i Miljöhuset.

 

Boende i höghusen lägger kompostpåsarna i Kompostrum i entréplan.

 

Boende i låghuset får använda sopnedkasten, men enbart för torra kompostpåsar. (Viktigt!!)

 

Container för BRÄNNBART

Brännbara sopor såsom hushållsavfall, mjukplast mm, läggs i containern intill busshållplatsen. Inga skrymmande saker får placeras där.

Container för grovavfall

Två gånger per år i samband med föreningens städdagar ställs en container för grovavfall ut mellan Byggmästaregatan 3 och 6.