Kontakt


KONTAKTUPPGIFTER STYRELSE FÖR BRF ASPEN 2023

Alexander Tiger Byggmästaregatan 3 ordförande 0733 582453
Tommy Svensson Byggmästaregatan 2 F vice ordf 0734 342721
Carina Alm Byggmästaregatan 2 E sekreterare 0708 331977
Mirza Suvodolac Byggmästaregatan 4 ledamot 0700 900031
Bo Hansen Byggmästaregatan 2 D ledamot 0734 200508
Monica Brodin Byggmästaregatan 4 C suppleant 0703 712595
Shannon MCarthy Byggmästaregatan 3 suppleant 0702 405371
Hjalmar Smalström Byggmästaregatan 2A suppleant 0735 440779

Daniel Svensson Riksbyggens ledamot
Robin Lindgren Riksbyggens suppleant
**********************************************************************************
Bovärd Sven-Olof Gummesson 0734 030635
Uthyrning samlingslokal Carina Alm 0708 331977
Uthyrning gästlägenhet Yvonne Hallstedt 0733 682157
Administratör bastu- och gymlokal Carina Alm 0708 331977