Lokaler


Bostadsrättsföreningen Aspen har ett antal lokaler till de boendes förfogan.