Parkeringsplatser


 

Behöver du parkeringsplats? Kontakta EKC, tel 0771-860 860.

 parkingbil

Ange att du tillhör BRF Aspen, Karlskrona. Du kan anmäla dig till öppen p-plats, carport eller garage. Fördelningen sker i turordning.

Parkeringsregler

Inom området finns färre platser än antalet boende. Därför gäller därför att följande regler följs.

  1. För att få hyra parkeringsplats, skärmgarage eller garage skall hushållet äga en bil/mc, som regelbundet används. Avyttras eller avställs fordonet, måste parkeringsplatsen sägas upp.
  2. Parkeringsplats får endast användas till personbilar. Parkeringsplats kan inte upplåtas för husvagnar, husbilar, bussar, skåpbilar eller andra stora fordon.
  3. Parkeringsplatser, garage och skärmgarage hyrs och följer således inte bostadsrätten.
  4. Det är inte tillåtet att upplåta förhyrt parkeringsutrymme till annan än boende!
  5. Grundregeln är att bilägare endast får disponera ett parkeringsutrymme. Undantag: Om hushållet har mer än en bil kan ytterligare p-plats få hyras under förutsättning att lediga platser finns.  Denna plats måste dock lämnas, om kö till P-platser uppstår.
  6. Parkeringsplatsen skall hållas städad av den som hyr. I övrigt hänvisas till hyreskontraktet.

Besöksparkeringar.

Tre besöksparkeringsplatser finns utmed trädgården framför 6:ans höghus. I övrigt hänvisas till gatan mellan höghusen samt till kommunens p-platser utanför tillbyggnaden intill Byggmästaregaten 3. OBS! Boende skall varken kort- eller långvarigt parkera på besöksplatserna.