Aktuellt


Uppdatering av hemsidan

Hemsidan uppdateras, gamla uppgifter gallras och ersätts med aktuella. Förslag på ändringar mottages! Kontakta Andreas Birkehammar på 072 714 00 04, eller via mail: andreas.birkehammar@gmail.com


Valborg på Långö badplats

Valborg på Långö badplats 30 april. Från kl 19 korvgrillning. Kl 19:30 ca så tändes brasan då ABF-kören anländer. Mer information se anslag i trappuppgångarna.  Välkomna!  


Årsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma måndagen den 12:e februari kl 18:00 i föreningslokalen på Byggmästaregatan 1.  Inbjudan har delats ut till alla medlemmar och anslag finns uppsatt i trappuppgångarna.   Välkomna!


Årsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma måndagen den 13:e februari kl 18:00 i föreningslokalen på Byggmästaregatan 1.  Inbjudan har delats ut till alla medlemmar och anmälan behöver vara styrelsen tillhanda senast 6:e februari för att planera mat mm. Mer information finns på inbjudan.   Välkomna!


Årsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till årsstämma måndagen den 8:e februari kl 18:00 i föreningslokalen på Byggmästaregatan 1. Välkomna!


Välkomna på föreningsdag

Välkomna på föreningsdag lördagen den 24 oktober Denna dag är det tänkt att vi tillsammans ska ägna oss åt div tillsyn och iordningsställande av våra gemensamma utrymmen. Vi träffas i samlingslokalen kl 10 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter, det kommer finnas något för alla – stort som smått. Förutom […]


Nytt dokument för ansvar av underhåll i lägenheten

Nu har det kommit en ny version av dokumentet som beskriver vem som ansvarar för vad avseende underhållet i lägenheten. Ta gärna en kik på dokumentet, saker som tillkommit är markerade med N i vänstermarginalen. Dokumentet finns i dokument arkivet eller klicka här.